Eccon

Renovació de la identitat visual i web per ECCON (Àustria)

ECCON, empresa d’enginyeria austríaca especialista en el disseny i realització de sostres mecanitzats per grans superfícies (estadis esportius, esdeveniments, edificis, centres comercials, etc.) amb trenta anys d’experiència, requeria una nova identitat visual i un nou web on mostrar els seus projectes i serveis de forma coherent amb la marca, els seus valors i el seu nou posicionament.

Vàrem contribuir de forma integral per a resoldre aquestes necessitats, desenvolupant el nou logotip i les seves declinacions i variants primer, i el seu nou web com a contenidor de tota aquesta informació, després, treballant desde l’estructura i estratègia en col.laboració amb el client, fins a l’entrega del projecte complet.

Posicionant la marca en relació al Holding

Ja que ECCON és part del LCS Holding, tant la identitat visual corporativa com el disseny del web i els seus espais havien d’anar alineats amb les empreses d’aquest holding i així ho vàrem fer, plantejant espais comuns i solucions afins a les de la resta de projectes d’aquest grup.

Disseny vibrant, visual i atractiu

Donada l’espectacularitat dels seus projectes, vam decidir otorgar la màxima importància a les imatges, obtenint un web molt visual i atractiu. A més, les noves paleta cromàtica i tipogràfica aportaren un salt de qualitat, dinamisme i modernitat sobre les anteriors.

Adaptable a dispositius mòbils

A més, amb l’objectiu de fer arribar la informació de la millor manera possible, el web va rebre tractament RWD (disseny adaptatiu) per visualitzar-se de forma òptima a tot tipus de dispositius.

Continguts de fàcil actualització

Una de les claus importants del projecte va ser la seva posterior actualització per part del personal de l’empresa, un cop publicat, pel que vàrem triar un sistema de gestió de continguts de codi lliure com WordPress, configurat i preparat de tal manera a nivell intern que els resultès d’allò més ràpid i senzill poder editar un contingut, publicar una notícia o penjar-hi un nou cas d’èxit.

Fitxa de Projecte

  • Client: ECCON
  • Data: 2016
  • CMS: WordPress

Què hi hem fet?

  • Consultoria i Estratègia
  • Disseny Web / UX
  • Desenvolupament Web
  • Optimització SEO
  • Integració de XXSS